Prekių grąžinimas ir garantija

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su MB "B&B Projects"  internetine parduotuve avaikai.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu [email protected] nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežastį, užsakymo ar pardavimo sąskaitos numerį) ne vėliau kaip per 7  darbo dienas nuo daikto pristatymo/ atsiėmimo dienos.

• Sutarties nutraukimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu:
- prekė nebuvo sugadinta arba pradaryta, prekė nebuvo naudojama ir neturi išorinių pažeidimų.

•Jei netenkina įsigytos prekės kokybė pirkėjas gali reikalauti:

- pakeisti tinkamos kokybės preke;

- atitinkamai sumažinti kainą;

- pašalinti prekės trūkumus;

- grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

• Prekę reikia gražinti sutartu adresu.

• Grąžinant kokybišką prekę, už jos grąžinimą ir grąžinimo išlaidas atsakingas pats pirkėjas.

• Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į asmeninę pirkėjo sąskaitą per dešimt darbo dienų.

• Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217  ir šį įsakymą papildančiais teisės aktais ir jų pakeitimais https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420479

0
 .